savimoka

savimoka
savìmoka sf. (1) Rtr, NdŽ 1. savarankiškas mokymasis, nelankant mokyklos: Savìmokos vadovėlis 500. Šis vadovėlis pravers ne tik mokyklai, bet ir savìmokai . Tat pasieks jis, be abejo, savìmoka: reikia daug skaityti, daug galvoti ir stebėti J.Jabl. 2. scom. J.Jabl savamokslis: Savimoka yra ir žmogus, pats savim mokslą išėjęs ar einąs . Kalbos dėstytojo darbas … padaro iš jo savimoką lituanistą EncII1179.

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • savimoka — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savarankiškas kokių nors mokymo programų turinio studijavimas siekiant išsimokslinimo. Žmogus, neturintis mokslo cenzo, bet gerai vykdantis tam tikras pareigas, vadinamas savamoksliu. atitikmenys: angl. self …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • savimoka — savi̇̀moka dkt. Užsiim̃ti savi̇̀moka …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • Selbststudium — savimoka statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savarankiškas kokių nors mokymo programų turinio studijavimas siekiant išsimokslinimo. Žmogus, neturintis mokslo cenzo, bet gerai vykdantis tam tikras pareigas, vadinamas savamoksliu. atitikmenys:… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • Selbstunterricht — savimoka statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savarankiškas kokių nors mokymo programų turinio studijavimas siekiant išsimokslinimo. Žmogus, neturintis mokslo cenzo, bet gerai vykdantis tam tikras pareigas, vadinamas savamoksliu. atitikmenys:… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • self-teaching — savimoka statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savarankiškas kokių nors mokymo programų turinio studijavimas siekiant išsimokslinimo. Žmogus, neturintis mokslo cenzo, bet gerai vykdantis tam tikras pareigas, vadinamas savamoksliu. atitikmenys:… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • самообразование — savimoka statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savarankiškas kokių nors mokymo programų turinio studijavimas siekiant išsimokslinimo. Žmogus, neturintis mokslo cenzo, bet gerai vykdantis tam tikras pareigas, vadinamas savamoksliu. atitikmenys:… …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

  • saviprusa — savìprusa sf. (1) BŽ499, KŽ; Rtr, savìprūsa (1) NdŽ savarankiškas mokymasis, savišvieta, savimoka …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • autodidaktika — statusas T sritis švietimas apibrėžtis Savarankiško mokymosi ir lavinimosi sistema. kilmė gr. autos + didaktos – pats pamokomas ryšiai: dar žiūrėk – savimoka …   Enciklopedinis edukologijos žodynas

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”